logo

Уебсайт с WordPress е правилното решение!
Винаги актуален и рентабилен

Бюджетът Ви не позволява големи разходи в момента?
Въпреки това искате да стартирате с Вашия уебсайт колкото се може по-скоро?
Ние ще създадем Вашия уебсайт бързо, професионално и съобразено с Вашите идеи, използвайки WordPress за нула време!
Title image

Условия за ползване

Home / Условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, са предназначени за регулиране на отношенията между РИЗН ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: https://outlinedd.com, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: STANEVA.COM GbR
2. Седалище и адрес на управление: Mainburger Str. 42a, 85356 Freising Deutschland
3. Адрес за упражняване на дейността: Mainburger Str. 42a, 85356 Freising Deutschland & Guineastr.4, 13351 Berlin Deutschland
4. Данни за кореспонденция: Mainburger Str. 42a, 85356 Freising Deutschland, тел.: 0049 160 92 10 538, електронна поща: hey@outlinedd.com
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Steuernummer 115/173/56907